Objęcie obowiązków proboszcza przez ks. Krzysztofa Gorczyńskiego