Harcerstwo polskie, a więc i Skauci Europy to część ogólnoświatowego ruchu wychowawczego i tym samym należy do wielkiej rodziny skautowej.

 

Skauting jest systemem wychowawczym stworzonym w 1907 r. przez brytyjskiego generała Roberta Baden-Powella. Jest to ruch społeczny, skupiający dziś na świecie prawie 30 milionów dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednym z pierwszorzędnych celów skautingu jest kształtowanie w duchu wolności charakterów dzieci i młodzieży. Poprzez to jest szkoła liderów, ludzi, którzy potrafią pełnić konstruktywną rolę w społeczeństwie.

 

Celem Skautów Europy jest dostarczanie każdemu młodemu człowiekowi środków do osobistego rozwoju w pięciu obszarach:

– zdrowie i sprawność fizyczna;

– zmysł praktyczny;

– kształtowanie charakteru;

– kształtowanie postawy służby;

– odkrywanie Boga.

 

Obecnie w Szczecinku działają dwie gromady (dziewczęta i chłopcy) Wilczków (8-11lat), oraz dwa zastępy harcerek i jeden zastęp harcerzy (12-16lat).

Dla zainteresowanych:

 https://www.facebook.com/Skauci-Europy-Szczecinek-109777337815950

– tel. 505853609