Terminy najbliższych spotkań:

– 20. maja godz. 1600 – konferencja ks. Proboszcza i I próba liturgii
– 26. maja godz. 1700 – spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, rodziców i świadków
– 27. Maja godz. 1800 – msza z wręczeniem krzyży i II próba liturgii
– 28. Maja godz. 1700 – msza święta pod przewodnictwem ks. Bpa Edwarda Dajczaka z przyjęciem sakramentu bierzmowania