Historia parafii
Historia parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Szczecinku.
Lata 1994 – 2014

1994
13.10.1994 – Ordynariusz Koszalińsko – Kołobrzeski, ksiądz biskup Czesław Domin, erygował parafię Miłosierdzia Bożego w Szczecinku. Proboszczem nowej parafii, mianował księdza Władysława Kitajgrodzkiego.
1995
05.08.1995 – Ks. bp. Czesław Domin, dokonał poświecenia placu przy ulicy Kołobrzeskiej pod budowę kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego.
październik 1995 – Firma „Pojezierze” rozpoczęła budowę świątyni.
1996
kwiecień 1996 – W nie wykończonym jeszcze kościele, odprawiane są pierwsze msze św.
15.06. 1996 – Ks. bp. Tadeusz Werno, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
21.09.1996 – Uroczystość związana z wniesieniem do kościoła obrazu Miłosierdzia Bożego, zamówionego u sióstr Klarysek w Słupsku.
1997
30.08.1997 – Uroczystość związana z poświęceniem i ustawieniem drewnianego krzyża przy wejściu do kościoła.
26.11.1997 – Uroczystość poświęcenia obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
1998
15.04. 1998 – Ksiądz biskup ordynariusz Marian Gołębiewski, dokonał aktu poświęcenia kościoła.
1999
28.04. 1999 – Po Mszy św. związanej z udzieleniem sakramentu bierzmowania, ks. bp. Marian Gołębiewski poświęcił nowo wzniesioną, 16 metrową dzwonnicę z trzema dzwonami. Zakończył się 3,5 letni okres, związany z budową kościoła.
27.08.1999 – Posługę duszpasterska rozpoczął ks. wikariusz Grzegorz Jagodziński.
01.10.1999 – Na podstawie decyzji ks. bp. Mariana Gołębiewskiego, kościół p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Skotnikach , zostaje przekazany przez ks. proboszcza Andrzeja Targosza z parafii św. Rozalii w Szczecinku, księdzu proboszczowi Władysławowi Kitajgrodzkiemu z parafii Miłosierdzia Bożego.
2000
30.04.2000 – Podczas Mszy św. odpustowej w święto Miłosierdzia Bożego, umieszczono w prezbiterium obraz siostry Faustyny Kowalskiej, wyniesionej na ołtarze przez papieża Jana Pawła II.
maj 2000 – Rozpoczęto prace, związane z budową plebani przy kościele p.w. Miłosierdzia Bożego.
18.08. 2000 – Zarejestrowana została Fundacja Pomocy Rodzinie.
2001
luty 2001- Działalność rozpoczął parafialny oddział Akcji Katolickiej.
2002
24.04.2002 – Ks. bp. Ordynariusz Marian Gołębiewski, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Poświęcił budowaną plebanie.
2003
13.05. 2003 – Ks. bp. Paweł Cieślik, udzielił młodzieży gimnazjum sakramentu bierzmowania.
28.08.2003 – Mianowany został nowy wikariusz ks. Piotr Pękul, który zastąpił ks. Grzegorza Jagodzińskiego.
16.11. 2003 – Wizytacja kanonicza ks. bp. Tadeusza Werno.
2004
Z początkiem 2004 r. w dotychczasowym mieszkaniu ks. proboszcza przy zakrystii, zaczęła działalność świetlica środowiskowa, powstała za sprawą Fundacji Pomocy Rodzinie. Księża zamieszkali w nowo wybudowanej plebani.
02.04.2004 – Mieszkańcy parafii Miłosierdzia Bożego i NNMP, uczestniczyli w drodze Krzyżowej ulicami miasta.
05.06.2004 – Uroczystości związane z powstaniem w sąsiedztwie kościoła „Parku leśników”, utworzonego z okazji 80–lecia Lasów Państwowych.
03.10.2004 – Uroczystą Mszę św. z okazji 10–lecia powstania Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego, sprawował ordynariusz ks. bp. Kazimierz Nycz. Po Mszy św. poświęcił nową plebanię. Parafia liczy 3800 mieszkańców. W parafii działają: Fundacja Pomocy Rodzinie, prowadząca świetlicę terapeutyczno – wychowawczą „Jutrzenka”, Akcja Katolicka, Żywy Różaniec, Apostolat Maryjny, Grupa intronizacyjna Chrystusa Króla.
2005
03.04.2005 – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msza św. celebrowana przez ks. prałata Zbigniewa Reglińskigo z udziałem wielu księży, odprawiona w intencji świętej pamięci papieża Jana Pawła II.
14.04.2005 – Ks. bp. Kazimierz Nycz, udzielił sakramentu bierzmowania uczniom klas trzecich gimnazjum.
2006
04.03.2006 – W kościele Miłosierdzia Bożego, rozpoczęły się tygodniowe misje, związane z peregrynacją w naszej parafii i diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej obrazu Bożego Miłosierdzia (kopii obrazu z Łagiewnik). Mszę św. z udziałem wielu księży i licznie zebranych wiernych, celebrował ks. kanonik Jerzy Stadnik (dziekan), koncelebrował proboszcz ks. Władysław Kitajgrodzki. W ciągu tygodnia, nauki głosili ojcowie: Janusz i Krzysztof z zakonu jezuitów.
11.04.2006 – Mszę św. na zakończenie misji, celebrował sufragan koszalińsko – kołobrzeski, ks. bp. Paweł Cieślik.
28.04 2006 – Ks. bp. Paweł Cieślik, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży III klas gimnazjum.
17.06.2006 – W kościele p.w. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Skotnikach, Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. bp. senior Ignacy Jeż.
22.06.2006 – Z sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach – Krakowie, ks. proboszcz z grupą kolejarzy i Akcją Katolicką przywiózł relikwię „ex ossibus” św. siostry Faustyny Kowalskiej.
październik 2006 – Wzorem lat ubiegłych w wieczerniku na plebani, nauczyciele rozpoczęli udzielanie bezpłatnych korepetycji z j. polskiego i matematyki dla dzieci i młodzieży.
2007
30.03.2007 – Droga krzyżowa ulicami miasta Szczecinka z kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego do kościoła p.w. NNMP.
18.04.2007 – Ks. bp. Tadeusz Werno, udzielił dla młodzieży sakramentu bierzmowania.
27.08.2007 – W naszej parafii powstał oddział diecezjalnego Caritas.
29.08.2007 – Dotychczasowego wikariusza Piotra Pękula, zastąpił nowy wikariusz ks. Marcin Górski.
2008
21-22.09.2008 – Wizytacja kanonicza ks. bp. Pawła Cieślika, sufragana koszalińsko – kołobrzeskiego.
2009
22.04.2009 – Ks. bp. Paweł Cieślik udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.
07.06.2009 – Ks. Rafał Szwedowicz SDB, odprawił w naszym kościele Mszę św. prymicyjną.
15.08.2009 – W uroczystość Wniebowzięcia NMP, ks. proboszcz Władysław Kitajgrodzki, poświęcił przy kościele, kapliczkę z figurą Matki Boskiej.
01.09.2009 – Ks. bp. ordynariusz Edward Dajczak, powołał na miejsce wikariusza ks. Marcina Górskiego nowego wikariusza ks. Tomasza Rodę.
2010
14.04. 2010 – Ks. bp. Edward Dajczak, sprawował Mszę św. i udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii.
sierpień 2010 – Dekretem ks. bp. Edwarda Dajczaka , posługę duszpasterską w naszej parafii zakończył pierwszy proboszcz ks. Władysław Kitajgrodzki. Obowiązki proboszcza przejął ks. Krzysztof Skrzyniarz. Nowym wikariuszem po ks. Tomaszu Rodzie, został ks. Przemysław Wrzochal.
2011
20-23.03.2011 – Rekolekcje wielkopostne, poprowadził ks. Zygmunt Czaja.
01.04.2011 – Parafianie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, ulicami miasta Szczecinka.
14.04.2011 – Ks. bp. pomocniczy Krzysztof Zadarko, udzielił sakramentu bierzmowania dla młodzieży (59 osób).
01.05.2011 – Beatyfikacja Jana Pawła II. Dzieci w liczbie 52 osób, przyjęły sakrament pierwszej komunii świętej.
Listopad 2011 – Funkcję wikariusza po ks. Przemysławie Wrzochalu, przejął ks. Piotr Trzebiatowski.
2012
04-07.03.2012 – Rekolekcje wielkopostne głosił o. Arkadiusz Sojka CSsR, proboszcz parafii p.w. Ducha Świętego w Szczecinku.
06.05.2012 – Uroczystość pierwszej komunii świętej.
Sierpień 2012- Dekretem ks. bp. Edwarda Dajczaka, obowiązki proboszcza przejął ks. Jerzy Bąk.
2013
28.02 2013 – Papież Benedykt XVI, stracił tytuł ojca świętego, stając się emerytowanym papieżem.
10-13.03.2013 – Czterodniowe rekolekcje wielkopostne.
13.03.2013 – Rozpoczął się pontyfikat papieża Franciszka.
05.05. 2013 – Uroczystość pierwszej komunii świętej.
06.05. 2013 – Ks. bp. Edward Dajczak, udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.
13.05.2013 – W Dzień Fatimski, po nabożeństwie fatimskim i apelu jasnogórskim, ulicami parafii, przeszła procesja światła z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Ten zwyczaj będzie miał miejsce, również w następnych miesiącach.
Sierpień 2013 – Obowiązki wikariusza, po ks. Piotrze Trzebiatowskim , przejął ks. Ryszard Fudala.
17-19.11.2013 – Kanoniczą wizytację parafii, przeprowadził ks. bp. ordynariusz Edward Dajczak.
17.11.2013 – Z udziałem ks. bp. Edwarda Dajczaka, odbyła się w naszej świątyni, uroczysta instalacja relikwi błogosławionego Michała Sopoćki, kapłana i apostoła Miłosierdzia Bożego.
2014
06-09.04.2014 – Rekolekcje wielkopostne, poprowadził franciszkanin o. Janusz Jędryszek, pustelnik ze Świętej Góry Polanowskiej.
27.04.2014 – W święto Miłosierdzia Bożego, papież Franciszek, ogłosił świętymi dwóch papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II.
17-18.O5.2014 – Dzieci przyjęły pierwszą komunię świętą.
czerwiec 2014 – Zakończono malowanie wewnętrznych ścian kościoła oraz prace nad ozdobną aranżacją przy obrazie Miłosierdzia Bożego. Wykonano nowy ołtarz.
01.08. 2014 – Dekretem ks. bp. Edwarda Dajczaka, posługę duszpasterską w naszej parafii, zakończyli: proboszcz ks. Jerzy Bąk i wikariusz Ryszard Fudala. Obowiązki proboszcza przejął ks. Dariusz Rataj.
opracował
Wojciech Krawcewicz
Zapraszamy do dalszej współpracy przy tworzeniu tej części strony – bieżącej historii naszej parafii.