duch_święty

Jak możemy przeczytać we Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do obrzędów bierzmowania, przez sakrament ten ochrzczeni przyjmują Ducha Świętego, który w Dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów (nr 1). Jak czytamy dalej,
w bierzmowaniu Duch Święty doskonalej upodobnia wiernych do Chrystusa i daje im moc do dawania świadectwa o Nim i do budowania Jego Ciała (Kościoła) w wierze i miłości (nr 2).

Jak widzimy, jest to ważny krok na drodze dojrzałości chrześcijańskiej – jest czymś więcej, niż dwa pierwsze sakramenty wtajemniczenia: chrzest i Eucharystia, które służą zbawieniu własnemu. Bierzmowanie, które jest ostatnim z misteriów na drodze chrześcijańskiego wtajemniczenia, służy temu, byśmy potrafili głosić Dobrą Nowinę – Ewangelię innym, przez co mogą być oni zbawieni.

Jeśli jest to tak ważny krok na naszej drodze wiary, trzeba się do przyjęcia tegoż sakramentu odpowiednio przygotować. Wg punktu 12 rzeczonego dokumentu, Kandydat, aby otrzymać bierzmowanie powinien być ochrzczony. Ponadto, jeżeli ma używanie rozumu, powinien być w stanie łaski, odpowiednio pouczony i przygotowany do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Przygotowanie do stania się dojrzałym chrześcijaninem trwa dwa lata. Przed kandydatem do przyjęcia sakramentu stawia się następujące wymagania:

 • Uczestniczyć we mszy świętej w każdą niedzielę i święta nakazane (III przykazanie Boże)
 • Regularnie (comiesięcznie) przystępować do sakramentu pokuty i pojednania
 • Sumiennie uczestniczyć w katechezie szkolnej
  (Przed bierzmowaniem należy dostarczyć zaświadczenie od katechety)
 • Systematycznie brać udział w mszach świętych
  i spotkaniach w grupach wyznaczonych przez animatora
 • Uczestniczyć w nabożeństwach okresowych
  (różańcowe, roraty, rekolekcje wielkopostne, droga krzyżowa, gorzkie żale),
  a także innych nabożeństwach, rekolekcjach wyjazdowych, czuwaniach
 • Odpowiedzialnie i godnie zachowywać się w kościele
 • Raz w ostatnim roku przygotowania odbyć rozmowę z księdzem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania i zaliczyć u niego obowiązujący materiał z katechizmu.

 

Msza święta dla kandydatów do bierzmowania odbywa się w niedziele o godzinie 1700. Spotkania formacyjne mają miejsce po wcześniejszym ich uzgodnieniu z animatorami.
Grupę starszą (rok bierzmowania 2022) prowadzi Zuzanna Linkiewicz (nr telefonu 693 361 849),
a grupę młodszą (rok bierzmowania 2023) pan Jacek Bobyk (nr telefonu 603 693 585).

Deklarację można pobrać tutaj –  [pobierz deklarację DOCX 20KB]. Należy ją wypełnić i wraz z potrzebnymi dokumentami (wyciąg z aktu chrztu, jeśli chrzest był w innej parafii; pozwolenie na przyjęcie sakramentu bierzmowania poza parafią, jeśli kandydat mieszka na terenie innej).

Ponadto 3 miesiące przed przyjęciem sakramentu bierzmowania należy dostarczyć:

 • opinię katechety o uczęszczaniu na lekcje religii w szkole,
 • imię św. patrona, które przyjmie się przy przyjmowaniu sakramentu (najlepiej to samo, które przyjęło się przy chrzcie świętym);
 • imię i nazwisko świadka bierzmowania (najlepiej jego zaświadczenie o możliwości pełnienia takiej funkcji. Wg w/w Wprowadzenia nr 6 Świadek taki powinien:
  a) być wystarczająco dojrzały do spełniania tej funkcji;
  b) należeć do Kościoła katolickiego i przyjąć trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  c) nie być wykluczonym przez prawo od spełniania zadania świadka bierzmowania.