Ruch Światło-Życie jest wspólnotą zrzeszającą dzieci, młodzież, dorosłych, rodziny, osoby życia konsekrowanego czy kapłanów. W naszej parafii wspólnota Dzieci Bożych działa od 3 lat. Spotkania w dwóch grupach wiekowych są czasem wspólnej modlitwy, odkrywania własnych talentów i doceniania Bożych darów w drugim człowieku.