Całonocna adoracja Najświętszego Sakramentu z piątku na sobotę 27/28 listopada.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia. Trudny czas w jakim znajduje się Kościół, świat, nasze środowiska i rodziny wymaga od nas ogromnego wysiłku. Jest to walka z chorobą (wirusem), z trudnościami finansowymi, antykatolickim klimatem, wewnętrznymi problemami Kościoła i innymi niedogodnościami związanymi z długim czasem trwania pandemii. Jest to walka o…