Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szczecinek

Czym jest Szkoła Nowej Ewangelizacji?

Jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji.W 1983 roku w przemówieniu na Haiti Jan Paweł II stwierdził, że Nowa Ewangelizacja powinna być „nowa w zapale, metodzie i środkach wyrazu”. Zaproszenie do ewangelizacji zostało przede wszystkim podjęte w encyklice Redemptoris Missio oraz adhortacji apostolskiej Christifideles Laici.

Jej celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz inicjowanie nowych ośrodków ewangelizacyjnych na poziomie kraju, diecezji, parafii i wspólnot, tak, aby każdy katolik potrafił głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny i doświadczalny.

Charakterystyka Szkoły Nowej Ewangelizacji

  • kerygmatyczna – głównym celem Szkoły jest głoszenie kerygmatu, czyli głównych prawd chrześcijańskiej wiary, tak aby każdy uczestnik mógł przeżyć osobiste spotkanie z Jezusem.
  • charyzmatyczna – ewangelizacja nie jest nakłanianiem innych do własnych przekonań, ale dawaniem propozycji wiary, pozostawionej wolnemu wyborowi człowieka. Ze względu na to podstawową zasadą Szkoły jest otwartość na działanie Ducha Świętego, tak aby to On mógł przekonywać serce uczestnika.
  • wspólnotowa – ewangelizacja dokonuje się we wspólnocie oraz w łączności z Kościołem, ma także na celu tworzeniu nowych wspólnot.

Zapraszamy na spotkania

Zapraszamy na spotkania w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Szczecinku.

Terminy spotań podawane są w ogłoszeniach duszpasterskich.

Strona internetowa parafii: http://milosierdzie-szczecinek.pl