OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I Niedziela Adwentu

  1. Pragniemy podzielić się radością z pięknego czasu wspólnego trwania na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Nasze liczne uczestnictwo to świadectwo wiary, którym wzajemnie się umacniamy we wspólnym tworzeniu wspólnoty Kościoła. Dziękujemy wszystkim, za modlitwę i czynny udział w organizacji nocnego czuwania.
  2. Bardzo serdecznie dziękujemy za dary złożone w „Torbie charytatywnej” oraz za wsparcie działalności Caritas parafialnej poprzez zakup świec. Dziękujemy za troskę i zaangażowanie na rzecz ubogich z naszej parafii osobom z parafialnej Caritas.
  3. Adwent, którym rozpoczynamy dzisiaj nowy rok liturgiczny to zaproszenie do odnowienia i umocnienia miłości do Boga poprzez tęsknotę i pragnienie. Zachęcamy do świadomego i głębokiego przeżycia tego czasu poprzez uczestnictwo w liturgii w tzw. Roratach. Msze św. roratnie w środy o 16.30.
  4. Zachęcamy jednocześnie, by przygotowanie do Bożego Narodzenia miało swoją kontynuację w naszych domach rodzinnych. Jedną z propozycji dla tworzenia klimatu religijnego jest domowy wieniec roratni. Jednocześnie zachęcamy, aby w domach zbudować bożonarodzeniową szopkę. Figurkę Dzieciątka Jezus, którą możemy umieścić
    w żłóbku w dniu Wigilii, poświęcimy w IV niedzielę Adwentu.
  5. W tym tygodniu przypadają I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Spowiedź św. w I piątek o godz. 7:45 oraz 17:30. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi św. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 19:15-20:00.
  6. W nowym Gościu Niedzielnym znajdziemy kalendarz ze świętymi na 2021 rok oraz ciekawe artykuły m.in.: o znaczeniu Adwentu, jak przetrwać pandemię oraz o Ogrodzie Maryi w parafii Ducha Świętego w Szczecinku.
  7. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie w parafii, szczególnie tym, którzy dbają o czystość kościoła, dekoracje i teren przykościelny. Za wszelkie dobro duchowe i wsparcie materialne serdecznie dziękujemy.
  8. Wszystkim parafianom i gościom życzymy owocnego czasu Adwentu i błogosławionej niedzieli.