Sakrament małżeństwa – informacje

I. NARZECZENI PLANUJĄCY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA POWINNI: 1. Zgłosić się w kancelarii parafialnej, żeby zarezerwować termin ślubu – co najmniej pół roku, (a nawet rok), przed datą udzielenia sakramentu. 2. Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni winni stawić się w kancelarii parafialnej, celem odbycia rozmowy kanoniczno–duszpasterskiej i spisania protokołu przedślubnego. Należy wówczas przedstawić następujące dokumenty:…