duch_święty

Bierzmowanie – informacje

Jak możemy przeczytać we Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do obrzędów bierzmowania, przez sakrament ten ochrzczeni przyjmują Ducha Świętego, który w Dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów (nr 1). Jak czytamy dalej, w bierzmowaniu Duch Święty doskonalej upodobnia wiernych do Chrystusa i daje im moc do dawania świadectwa o Nim i do budowania Jego…