W poniedziałek 5 czerwca odbyła się msza prymicyjna nowo wyświęconych księży. Eucharystii przewodniczył ks. Michał Burzyński w koncelebrze z ks. Maksymilianem Atałapem, ks. Ksawerym Kalickim oraz ks. Markiem Mazgajem. Na mszy obecni byli ks. proboszcz Radosław Suchorab, ks. Dawid Rak, ks. Rafał Dresler oraz ks. Wojciech Parfianowicz. Po mszy, w imieniu parafian, życzenia neoprezbiterom złożył przewodniczący rady parafialnej Robert Jasek oraz w imieniu świeckich osób konsekrowanych pani Jadwiga Onufrowicz.

Msza prymicyjna neoprezbiterów