Bp Zbigniew Zieliński wręczył dekrety księżom, którzy w tym roku zmieniają miejsce pełnienia posługi. Spotkanie odbyło się w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie.

Taka forma przekazania informacji o zmianie miała miejsce w diecezji po raz pierwszy. Księża, którzy przechodzą na inną placówkę, zostali zaproszeni do Centrum Edukacyjno-Formacyjnego. Po wspólnej modlitwie i krótkim słowie, biskup osobiście wręczał dekrety mianujące ich proboszczami, wikariuszami, czy też dotyczące innych funkcji diecezjalnych.

Decyzją Biskupa nowym proboszczem naszej mianowany został ks. Krzysztof Gorczyński dotychczasowy proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Świeszynie.

Dekrety proboszczowskie wchodzą w życie 1 sierpnia, wikariuszowskie 27 sierpnia, a powołujące na inne funkcje 6 czerwca.