BISKUP
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI
DYSPENSA

3 maja Kościół Katolicki w Polsce obchodzi Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczystość ta nawiązuje do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza w których powierzył królestwo opiece Matki Bożej. 3 maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą także święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
Następujący po tych uroczystościach piątek, 5 maja 2023 r., jak wszystkie piątki całego roku jest dniem, który posiada charakter pokutny (kan. 1250 i 1251 KPK).
Chcąc podkreślić radość jaką niesie ze sobą świętowanie Uroczystości Matki Bożej oraz święta narodowego, a także w związku z charakterem wypoczynkowym tzw. „długiego weekendu”, kierując się dobrem duchowym Wiernych, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim Wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 5 maja 2023 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.
Korzystających z dyspensy, zachęcam do modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.
Koszalin, dnia 28 kwietnia 2023 r.
Znak: B 23 – 5/23
+ Zbigniew Zieliński
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski