Jeśli pragniesz słyszeć Boga – zapraszamy na kurs Nowe życie w Koszalinie! Zapisy i informacje na „nietypowej stronie”: www.kochaj.my

 

Szczegóły do ewentualnego wykorzystania na stronie parafialnej www lub w ogłoszeniach o innych kursach:

1. Kurs Nowe Życie to rekolekcje odnawiające relację z Bogiem lub wprowadzające w nią dla tych, którym jej brak. Więcej informacji na stronie Szkoły Nowej Ewangelizacji naszej diecezji: www.kochaj.my

Termin: 23-25 stycznia 2023 r. godz. 18:30 – 22:00

Miejsce:  Dom Parafialny przy katedrze, ul. Chrobrego 7 w Koszalinie,

KOSZT: (TYLKO ZA MATERIAŁY FORMACYJNE) 30 zł

Zapisy i informacje: www.kochaj.my lub pod nr tel: 533067978

W kursie uczestniczymy przez 3 dni więc konieczna deklaracja obecności każdego dnia. Kurs jest „dochodzony” – czyli bez noclegów i wyżywienia.

 

2. Kurs Jozue to rekolekcje o rozeznawaniu woli Bożej i rozeznawaniu duchowym. Więcej informacji na stronie Szkoły Nowej Ewangelizacji naszej diecezji: www.kochaj.my

Szczegóły do ewentualnego wykorzystania:

Termin: 27-29 stycznia 2023 r. godz.

Miejsce: CEF, ul. Seminaryjna 2 w Koszalinie,

KOSZT: 250 zł (z wyżywieniem i zakwaterowaniem)

Zapisy i informacje: www.kochaj.my lub pod nr tel: 533067978

W kursie uczestniczymy przez 3 dni więc konieczna deklaracja obecności każdego dnia.

 

3. Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej to rekolekcje odnawiające modlitwę osobistą i wspólnotową. Więcej informacji na stronie Szkoły Nowej Ewangelizacji naszej diecezji: www.kochaj.my 

Szczegóły do ewentualnego wykorzystania:

Termin: 20-22 stycznia 2023 r. godz.

Miejsce: CEF, ul. Seminaryjna 2 w Koszalinie,

KOSZT: 250 zł (z wyżywieniem i zakwaterowaniem)

Zapisy i informacje: www.kochaj.my lub pod nr tel: 533067978

W kursie uczestniczymy przez 3 dni więc konieczna deklaracja obecności każdego dnia.