Komunikat Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka
informujący o uroczystościach pogrzebowych Biskupa Seniora Tadeusza Werno

Umiłowani Diecezjanie, Siostry i Bracia!

Z żalem, ale i z nadzieją wypływającą z wiary w zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa pragnę Was poinformować, że w nocy 20 grudnia 2022 roku odszedł do Domu Ojca Biskup Senior Tadeusz Werno. Biskup Tadeusz odszedł od nas w kołobrzeskim szpitalu w wieku 91 lat, w 66 roku kapłaństwa i 48 roku biskupstwa. Przez swoją posługę od początku był związany z naszą diecezją, a jako pierwszy biskup pomocniczy stał się częścią jej 50-letniej historii.

Wraz z Wami dziękuję Panu Bogu za życie tego gorliwego pasterza, a zwłaszcza za Jego ofiarną służbę wobec wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Życie Biskupa Tadeusza to posługa słowa, sakramentów i nieustanna troska o życie duszpasterskie diecezji.

Wiem, że w momencie przejścia na emeryturę i w miarę słabnących sił fizycznych, Biskup Tadeusz w swojej modlitwie zawierzał Bogu sprawy całej naszej diecezji.
Zapraszam wszystkich na uroczystości pogrzebowe, a zwłaszcza na Msze św. odprawiane w czwartek 22 grudnia o godz. 19:00 w Bazylice konkatedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kołobrzegu oraz w piątek 23 grudnia o godz. 12:00 w Katedrze pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie. Całość uroczystości zakończy się na koszalińskim cmentarzu 23 grudnia około godz. 14:00.

Proszę Boga o miłosierdzie dla śp. Biskupa Tadeusza, powierzając Go wstawiennictwu Matki Bożej Bolesnej, Pani Skrzatuskiej.

Niech spoczywa w pokoju,

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
Koszalin, dn. 20.12.2022 r.
Znak: B 23 – 10/22