BISKUP
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI
DYSPENSA

11 listopada 2022 r., jako wspólnota narodowa, będziemy obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętnia ono odzyskanie wolności przez Polskę po 123 latach zaborów. Podziękujmy wspólnie Bogu za ten wielki dar.
Tegoroczny 11 listopada przypada w piątek i jak wszystkie piątki całego roku jest dniem, który ma charakter pokutny (kan. 1250 i 1251 KPK).
Chcąc podkreślić radość, jaką niesie ze sobą świętowanie Narodowego Święta Niepodległości, a także w związku z charakterem wypoczynkowym tzw. „długiego weekendu”, kierując się dobrem duchowym wiernych, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 11 listopada 2022 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.
Korzystających z dyspensy, zachęcam do modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia lub innych czynów pokutnych.

Koszalin, dnia 4 listopada 2022 r.
Znak: B 23 – 8/22
+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski
ks. dr Wacław Łukasz
Kanclerz Kurii