Kolejni przyjęci!

Chcemy podzielić się z wszystkimi wielką radością, że 11 września 2022 r. do grona młodszych ministrantów zostało przyjętych trzech kandydatów: Mateusz Dębczak, Juliusz Grzeca i Miłosz Pancer.

Zanim oficjalnie zostali członkami Liturgicznej Służby Ołtarza, przez rok przychodzili na zbiórki ministrantów, by poznawać części kościoła, szczególnie prezbiterium, postawy i gesty obowiązujące podczas liturgii, a także sposób życia, który powinien charakteryzować chętnych, by służyć Chrystusowi przy ołtarzu. Młodzi bardzo chętnie podejmowali powierzone im zadania oraz uczyli się pilnie treści liturgicznych i duchowych.

Cieszymy się więc nowo przyjętą trójką i czekamy na następnych! 😊

Nowi ministranci