Sakrament małżeństwa – informacje

I. NARZECZENI PLANUJĄCY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA POWINNI: 1. Zgłosić się w kancelarii parafialnej, żeby zarezerwować termin ślubu – co najmniej pół roku, (a nawet rok), przed datą udzielenia sakramentu. 2. Trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa narzeczeni winni stawić się w kancelarii parafialnej, celem odbycia rozmowy kanoniczno–duszpasterskiej i spisania protokołu przedślubnego. Należy wówczas przedstawić następujące dokumenty:…

Mamy nowych ministrantów

Kolejni przyjęci! Chcemy podzielić się z wszystkimi wielką radością, że 11 września 2022 r. do grona młodszych ministrantów zostało przyjętych trzech kandydatów: Mateusz Dębczak, Juliusz Grzeca i Miłosz Pancer. Zanim oficjalnie zostali członkami Liturgicznej Służby Ołtarza, przez rok przychodzili na zbiórki ministrantów, by poznawać części kościoła, szczególnie prezbiterium, postawy i gesty obowiązujące podczas liturgii, a…