BISKUP
KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI
DYSPENSA

W czwartek 16 czerwca 2022 r. będziemy przeżywać jako wspólnota Kościoła Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która stanowi okazję do wyrażenia w sposób publiczny naszej wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Następujący po tej uroczystości piątek, 17 czerwca 2022 r., jak wszystkie piątki całego roku, jest dniem, który posiada charakter pokutny (kan. 1250 i 1251 KPK).

Chcąc podkreślić radość, jaką niesie ze sobą świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, a także w związku z charakterem wypoczynkowym tzw. „długiego weekendu”, kierując się dobrem duchowym wiernych, na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i osobom przebywającym na terenie diecezji (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 17 czerwca 2022 r. wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.

Korzystających z dyspensy, zachęcam do modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych.

Koszalin, dnia 13 czerwca 2022 r.

+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

dyspensa – [pobierz plik PDF 303 KB]