„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny, kiedy wspólnota się gromadzi, by modlić się i sławić Boga. Jezus jest obecny w Słowie Pisma Świętego. Jezus jest obecny zwłaszcza w Eucharystii pod postacią chleba i wina. Działa On za pośrednictwem kapłana, który in persona Christi sprawuje Mszę św. i udziela sakramentów. W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie”.

Katecheza Jana Pawła II podczas audiencji generalnej, 1 sierpnia 2001 r.

Powyższe słowa oddają istotę tego, kim jest ministrant. To człowiek, który nie tylko przy ołtarzu, ale i w swojej codzienności oddaje się na służbę bliźnim ( z łac. ministrare – usługiwać, podawać). Wie on, że jest powołany przez Chrystusa do miłości bliźniego, jak wszyscy chrześcijanie, ale jednocześnie w szczególny sposób, ponieważ stojąc bliżej ołtarza niż inni, ma dawać przykład swoim postępowaniem. Dlatego też ministranci mają swoje

 

10 zasad postępowania, którymi kierują się w życiu codziennym:

1.  Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
2.  Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
3.  Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
4.  Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
5.  Ministrant poznaje liturgię i nią żyje.
6.  Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
7.  Ministrant jest dobrym synem i bratem.
8.  Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
9.  Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
10.Ministrant podobnie jak kapłan stara się być niejako drugim Chrystusem.

Chrystus jest więc Panem i Królem w życiu członka Liturgicznej Służby Ołtarza, dlatego jego zawołaniem jest początek hymnu: Króluj nam Chryste!, na który odpowiada się: Zawsze i wszędzie!

Patronami ministrantów są: św. Tarsycjusz, św. Stanisław Kostka i św. Dominik Savio.

Spotkania Liturgicznej Służby Ołtarza, na których pogłębiamy wiedzę o Eucharystii, uczymy się służenia, modlimy się i bawimy się ucząc, odbywają się w kościele w soboty
o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy 🙂