W naszym mieście tworzy się nowy chór mieszany (dla głosów żeńskich i męskich). W związku z tym dyrygent nowopowstającego zespołu Karol Wojtowicz, serdecznie zaprasza na przesłuchania, które odbędą się 5. lutego 2021r. o godzinie 19:00 w domu parafialnym przy parafii Ducha Świętego. Zaproszenie skierowane jest do osób w każdym wieku, bez wymagania jakiegokolwiek wykształcenia muzycznego.
Założeniem Karola Wojtowicza jest zebranie zespołu spośród członków parafii miasta i okolic w celu śpiewania podczas liturgii w naszych kościołach oraz z czasem ewentualne poszerzenie działalności o koncertowanie.

Osoby chętne, które z różnych względów nie będą mogły zjawić się na przesłuchaniu w wyznaczonym terminie, mogą skontaktować się bezpośrednio z dyrygentem telefonicznie lub mailowo:

Karol Wojtowicz – tel. 667953802, e-mail: karwojt@student.amuz.gda.pl