17 STYCZNIA Akt oddania Rodzin w opiekę Najświętszej Maryi Pannie i poświęcenie medalików.

Zadania dla Rodziców:

1. Rodzice oddają całą Rodzinę w opiekę Matce Bożej. Czytają głośno tekst Zawierzenia. Tekst Zawierzenia, z wpisaną datą i imionami domowników, można umieścić w widocznym miejscu w domu.

2. Rozmowa o podziale obowiązków w domu, szczególnie dzieci. Zastanówcie się, jak oceniacie wywiązywanie się dzieci z obowiązków? Czy mają ich za mało, czy za dużo? Z czym mają najwięcej trudności, co jest dla nich najłatwiejsze?

Zadania dla dziecka:

1. Pomyśl, w jaki sposób możesz podziękować rodzicom za ich troskę.

2. Zastanów się, które obowiązki są dla ciebie najłatwiejsze, a które najtrudniejsze? Co przeszkadza Ci w wypełnianiu obowiązków? Kogo możesz poprosić o pomoc w poradzeniu sobie z trudnościami? Porozmawiaj o tym z Rodzicami.

3. W czasie wieczornej modlitwy podziękuj Maryi za Jej opiekę nad całą Twoją Rodziną.